WHY SHOULD WE LEARN ENGLİSH?

WHY SHOULD WE LEARN ENGLİSH?

My name is Şükrü Bilgiç. I am from Turkey. I am 40 years old.  I am married. I have  two sons. Their names are Erdem and Mert.  I work as a sociologist in an official institution. I am also an amateur researcher writer. I have two published books. I am interested in the sociology of crime. I am learning English now. This is my first article  that i will  write in English. That’s why my sentences are short and simple.

            Why should we learn English? First of all  English is a world language. So, English is being spoken all over the world. If you speak English, you can easily travel around the world. At the same time English is a very rich language. It is being said that is has 500,000 words. According to the number of words in the language mental activity is improving. English is not only spoken in the United Kington and the United States, but also it is an official language of 52 countries.

            Why should we learn English? Because  the language of many software companies is English. Many international newspapers, magazines and articles are published in English. The language of the business world is English. The language of science, art, politics, economy is English. According to a report published by UNESCO in 1997, 10,000 languages are being spoken in the world. What makes English more popular than others, although there are so many different languages on earth? Some attribute this to that the United Kingdom as a colonial state. Is that the only reason? I don’t think so. If this were the case, it would have to be at least so widespread in the languages of other states that were ruled too long. Maybe I can answer this question if I improve my English a little more. According to the same report, the number of English speakers is 1.7 billion. Other languages are: Chinese 1.5 billion, Hindi 418 million, Spanish 372 million, Arabic 255 million, Russian 254 million, Portuguese 218 million, French 124 million, German 121 million, Turkish 120 million.

            In George Weber’s article  called”  Most Effective Ten Languages in the World”; 115 of English, 35 of French, 24 of Arabic, 20 of Spanish, 16 of Russian, 12 of Turkish and dialects 9 of German, 5 of Portuguese, 2 of Hindi and Urdu, Bengali and Japanese in 1 country has been informed that the spoken.

            The spread of English is good for people to agree with each other. However, it is bad in terms of the disappearance of other languages and thus cultures. As Wise King Aliye Izetbegovich said; “The alphabet is a means of scraping the history of a nation and maintaining its continuity.”

NEDEN İNGİLİZCE ÖĞRENMELİYİZ?

         Benim adım Şükrü Bilgiç. Türkiye’denim. 40 yaşındayım. Evliyim. İki oğlum var. Onların adları Erdem ve Mert. Resmi bir kurumda sosyoloğum. Aynı zamanda amatör bir araştırmacı yazarım. Yayınlanmış iki kitabım var.  Suç sosyolojisine ilgi duyuyorum. Şimdi İngilizce öğreniyorum. Bu benim İngilizce yazdığım ilk makalemdir. Bu yüzden cümlelerim kısa ve basittir.   

         İngilizceyi neden öğrenmeliyiz? Her şeyden önce İngilizce bir dünya dilidir. Yani dünyanın her tarafında İngilizce konuşuluyor. İngilizceyi biliyorsanız dünyanın her tarafına rahatlıkla seyahat edebilirsiniz.  Aynı zamanda İngilizce çok zengin bir dildir. 500,000 kelimesi olduğu söyleniyor. Dildeki kelime sayısına göre zihinsel faaliyet de gelişiyor. İngilizce sadece İngiltere ve Amerika’nın değil 52 ülkenin de resmi dilidir.

         İngilizceyi neden öğrenmeliyiz? Çünkü: Birçok yazılım şirketi İngilizcedir. Uluslararası birçok gazete, dergi ve makale İngilizce yayınlanmaktadır. İş dünyasının dili İngilizcedir. Bilim dili, sanat dili, siyaset dili, ekonomi dili…İngilizcedir.

         UNESCO tarafından 1997 yılında yayınlanan bir rapora göre dünyada 10.000 dil konuşuluyor. Peki yeryüzünde bu kadar farklı dil olmasına rağmen İngilizceyi diğerlerinden daha popüler kılan nedir? Kimileri bunu Birleşik Krallık’ın sömürgeci bir devlet olmasına bağlıyor.  Tek sebep bu mudur? Bence değildir. Böyle olsaydı çok uzun hüküm süren diğer devletlerin dillerinin de en az bu kadar yaygın olması gerekirdi. Belki de İngilizce’mi biraz daha geliştirirsem bu sorunun cevabını bulabilirim. Aynı rapora göre İngilizce konuşanların sayısı 1,7 milyardır. Diğer diller şöyle sıralanmıştır: Çince 1,5 milyar, Hintçe 418 milyon, İspanyolca 372 milyon, Arapça 255 milyon, Rusça 254 milyon, Portekizce 218 milyon, Fransızca 124 milyon, Almanca 121 milyon, Türkçe 120 milyon.

         George Weber’in “Dünyanın En Tesirli On Dili” adlı makalesinde; İngilizce’nin 115, Fransızca’nın 35, Arapça’nın 24, İspanyolca’nın 20, Rusça’nın 16, Türkçe’nin ve lehçelerinin 12, Almanca’nın 9, Portekizce’nin 5, Hintçe ve Urduca’nın 2, Bengalce ve Japonca’nın ise 1’er ülkede konuşulduğu bilgisine yer vermiştir. İngilizce’nin yaygınlaşması insanların birbirleriyle anlaşması açısından iyi, ancak diğer dillerin ve dolayısıyla kültürlerin yok olması açısından kötüdür. Bilge Kral Aliya İzzetbegoviç’in de dediği gibi: “Alfabe, bir milletin tarihini aklına kazıma ve devamlılığını sürdürme aracıdır.”