LGBT ÜZERİNE

Değerli dostlar tasvip edelim etmeyelim tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de LGBT taraftarları ve karşıtları sayesinde artık herkesi ilgilendiren  önemli bir gündem maddesi oluşmuştur. Konunun çokça tartışılıyor olması ve cinsel suçlular üzerine yüksek lisans yapmam nedeniyle bende bir açıklama yapma ihtiyacı hissettim.

Öncelikle LGBT harfleri farklı durumlara vurgu yapmasına rağmen birlikte anılmaktan bir bütünün parçalarıymış gibi görünmekten rahatsız olunmadıkları için bende bunları birlikte anacağım.   

LGBT biyolojik bir rahatsızlık mıdır? Cinsiyet kimlik bozukluğu mudur? Bireysel bir tercih midir? Sosyolojik bir gerçek midir? Sapkın bir davranış mıdır? Cezai müeyyidesi olan bir suç mudur? Bu soruları çoğalmak mümkündür. Ancak bu sorunu ortadan kaldırmak pek mümkün gözükmemektedir.

Sorunu tümüyle ortadan kaldırmasa bile bazı durumların daha net anlaşılması için devletin güvencesinde sivil bir inisiyatifle disiplinlerarası bir çalışma yapmanın vaktinin gelmiş olduğunu düşünüyorum. Şüphesiz uluslararası tecrübelerden yararlanmak kaçınılmazdır.

Saha araştırması yapan bir uzman olarak şunu açıkça söylemekte bir beis görmüyorum. Yaman bir çelişki gibi gözükse de bu çalışmanın biran önce yapılması en çok muhafazakâr kesimin lehine olacaktır.  

Kendisin de biyolojik bir farklılık olduğu vehimine kapılan her gencimiz LGBT limanında kendine bir yer, ameliyat yapacak bir cerrah, yeni durumuna alıştıracak bir danışman bulmakta zorluk çekmemektedir.

Unutmayalım ki karanlığın farklılıkları içine çeken bir cazibesi de vardır. Bilgi ışıklarını yakıp gerçekleri ortaya çıkaralım. 

Saygılar sunarım. 19 Eylül 2022

Şükrü BİLGİÇ

Sosyolog