BAĞIMLILIKLA MÜCADELEDE #BENOLSAYDIM
KORSAN BİLDİRİ

BAĞIMLILIKLA MÜCADELEDE #BENOLSAYDIM

KORSAN BİLDİRİ

 

Bağımlılık ile Mücadele Yüksek Kurulu’nun Şubat ayında yapılan toplantısında bağımlılık ile daha etkin mücadele yapmak için #benolsaydım etiketi oluşturularak toplumsal destek istenmiştir. 16 yıldır bağımlılarla çalışan biri olarak fikirlerimi aşağıya sıralıyorum.

#benolsaydım: Bağımlılığı yeniden tanımlardım. Bizce bağımlılık, bireyin zararlı olduğunu bildiği halde o şeyi yapmaya devam etmesidir.

#benolsaydım: Bağımlılıkla ilgili çalışma yapan bütün kurumların iş ve işlemlerini tek çatı altında, yeni bir kurum olarak, toplardım. Bu kurumun temel işlevi; güvenlik, yargı, tedavi, iyileştirme ve topluma uyum süreçlerini kapsayan kompleks bir yapı olarak şekillendirirdim.   

#benolsaydım: Madde bağımlılarını suçlu olarak değil, hasta olarak değerlendirirdim.

#benolsaydım: Madde bağımlılarına madde kullanımlarından dolayı ceza değil zorunlu tedavi verirdim.

#benolsaydım: Bağımlılara ilişkin yapılan çalışmaları tüm paydaş kurumların görebileceği ortak bir veri tabanı oluştururdum.

#benolsaydım: Ağır madde bağımlıları dışındaki bağımlılara ilaçlı tedaviyi yasaklardım.

#benolsaydım: Madde bağımlıların sabıka ve sicil kayıtlarının oluşmasını engellerdim. Zira sabıka bireylerin yeniden iş bulmalarını ve topluma kazandırılmasını zorlaştırmaktadır.

#benolsaydım: Bağımlılarla ilgili çalışmalarda görev alan personelin gönüllü kişilerden oluşturur ve alanda yetkin olmaları için gerekli hizmetiçi eğitimleri verirdim.

#benolsaydım: Bağımlılarla ilgili çalışma yapan kamu personelin denk meslektaşlarına oranla maaşlarının yarı oranında artırır ve belli aralıklarla motivasyonel çalışmalar dahil ederdim.

#benolsaydım: Halen madde kullanan kişiler ile daha önce madde kullanmış ancak tedavi olup uzun süredir temiz olma halini sürdürenlerle badileştirerek iyileştirme süreçlerine katkı sağlardım.

#benolsaydım: Madde bağımlısı çocukların yakından takip edilmesi ve topluma kazandırılması için resmi kurumlara eşit oranda zimmetlerdim.

#benolsaydım: Bağımlılık alanında çalışma yürüten STK’lara devlet bütçesinden ödenek ayırırdım.

 

 

Şükrü BİLGİÇ

#caylaksosyolog

22/04/2022